از آنجا که قطعات نیمه هادی از جمله ترایاک  جزئی جدا نشدنی از تمامی مدارات الکترونیکی‌ و الکتریکی هستند، این ضرورت ما را برآن کرد که فوت پرینت 3بعدی این قطعه را تقدیم شما کنیم.

این محصول شامل فایل شماتیک، فوت پرینت و نمای سه بعدی از ترایاک BTA_40_700_B می باشد.

نام قطعه : BTA_40_700_B

نمای: ترایاک BTA_40_700_B

  • نام قطعه : BTA_40_700_B
  • ابعاد : 40x27mm
  • ارتفاع : 24mm

Part Number: BTA_40_700_B

Dimensions: 40x27mm

Description: Semiconductor_Power_Triac

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.


 

تبلیغات اسپانسر