موتورهای DC، تجهیزات بسیار پرکاربردی در صتعت الکترونیک و رباتیک هستند و در گشتاورهای گوناگونی عرضه می‌شوند که با توجه به ابعاد، ولتاژ جریان نامی موتور تغییر می‌کنند. از آنجا که در صنعت رباتیک نیاز داریم موتورها را بر روی PCB نصب کنیم و در راستای اهداف تیم 3Dfootprint، فوت پرینت این ماژول را تقدیم شما می‌کنیم.

نام قطعه : موتور آرمیچر 60×27

نمای : موتور آرمیچر 60×27

  • نام قطعه : موتور آرمیچر 60×27
  • ابعاد قطعه : 27x27mm
  • ارتفاع : 60mm

Part Number : Moto_60x27mm

 Package Size : 27x27mm

Description: DC_Motor

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.


 

تبلیغات اسپانسر