موتورهای DC، تجهیزات بسیار پرکاربردی در صتعت الکترونیک و رباتیک هستند و در گشتاورهای گوناگونی عرضه می‌شوند که با توجه به ابعاد، ولتاژ جریان نامی موتور تغییر می‌کنند. از آنجا که در صنعت رباتیک نیاز داریم موتورها را بر روی PCB نصب کنیم و در راستای اهداف تیم 3Dfootprint، فوت پرینت این ماژول را تقدیم شما می‌کنیم.

نام قطعه : موتور 116x36mm با گیربوکس

نمای : موتور 116x36mm با گیربوکس

  • نام قطعه : موتور 116x36mm با گیربوکس
  • ابعاد قطعه : 36x36mm
  • ارتفاع : 116mm

Part Number : Motor_82x28mm_With_GearBox

 Package Size : 28x28mm

Description: DC_Motor

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.


 

تبلیغات اسپانسر