این محصول شامل فایل شماتیک، فوت پرینت و نمای سه بعدی از کلید KFC-85X85 می باشد. این کلید به صورت شستی فشاری و کلید On و Off در بازار موجود است که قابلیت قطع و وصل دو کنتاکت به صورت همزمان را دارا می باشد. کتابخانه محصول کاملا استاندارد بوده و با نرم افزار آلتیوم دیزاینر سازگاری کامل دارد.

  • نام قطعه : کلید KFC-85X85
  • فاصله پایه ها : 2.54 میلی متر
  • ابعاد : 8.5 در 8.5 میلی متر
  • ارتفاع : 14 میلی متر

Part Number: KFC-85X85

 Dimensions: 85X85

Description: Double Pole Double Throw (DPDT) Momentary Push Button Switch

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.


 

تبلیغات اسپانسر