این محصول شامل فایل شماتیک، فوت پرینت و نمای سه بعدی از اپتوکوپلر PC817 می باشد. اپتوکوپلر یک مجموعه از فرستنده و گیرنده نوری است. به این صورت که در یک مدار٬ سیگنال به نور تبدیل می شود و می تابد و در سوی دیگر سنسور این نور را حس می کند و به سیگنال الکتریکی تبدیل می کند. کار اصلی اپتوکوپلر ایزوله کردن دو نقطه از مدار با استفاده از نور می باشد. کتابخانه محصول کاملا استاندارد بوده و با نرم افزار آلتیوم دیزاینر سازگاری کامل دارد.

 

PC817 Circuit

  • نام قطعه : اپتوکوپلر PC817
  • فاصله پایه ها : 2.54 میلی متر
  • تعداد پین ها : 4 پین
  • ارتفاع : 5 میلی متر

  Part Number: PC817

 Package Size: Pitch 2.54mm

 Description: DIP 4pin General Purpose Optocoupler

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.


 

تبلیغات اسپانسر