استپ موتورها، تجهیزات بسیار پرکاربردی در صتعت الکترونیک و رباتیک هستند و در گشتاورها و گاه‌های متفاوتی عرضه می‌شوند که با توجه به ابعاد، ولتاژ و جریان نامی موتور تغییر می‌کنند. از آنجا که در صنعت رباتیک نیاز داریم موتورها را بر روی PCB نصب کنیم و در راستای اهداف تیم 3Dfootprint، فوت پرینت این ماژول را تقدیم شما می‌کنیم.

نام قطعه : استپ موتور 4H_4018S_2015

نمای : استپ موتور 4H_4018S_2015

  • نام قطعه : استپ موتور 4H_4018S_2015
  • ابعاد قطعه : 40x40mm
  • ارتفاع : 52.6mm

Part Number : Step_Motor_4H_4018S_2015

 Package Size : 40x40mm

Description: Step_Motor_4H_4018S_2015

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.


 

تبلیغات اسپانسر