موتورهای DC، تجهیزات بسیار پرکاربردی در صتعت الکترونیک و رباتیک هستند و در گشتاورهای گوناگونی عرضه می‌شوند که با توجه به ابعاد، ولتاژ جریان نامی موتور تغییر می‌کنند. از آنجا که در صنعت رباتیک نیاز داریم موتورها را بر روی PCB نصب کنیم و در راستای اهداف تیم 3Dfootprint، فوت پرینت این ماژول را تقدیم شما می‌کنیم.

نام قطعه : موتور آرمیچر 73x24mm

نمای : موتور آرمیچر 73x24mm

  • نام قطعه : موتور آرمیچر 73x24mm
  • ابعاد قطعه : 24x42mm
  • ارتفاع : 73mm

Part Number : Motor_Pomp_73x24mm

 Package Size : 24x24mm

Description: DC_Motor

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.


 

تبلیغات اسپانسر

Array