این محصول شامل فایل شماتیک، فوت پرینت و نمای سه بعدی از سوکت MicroSD MEM2075 می باشد. از این سوکت جهت نگه داشتن MicroSD استفاده می شود. کتابخانه محصول کاملا استاندارد بوده و با نرم افزار آلتیوم دیزاینر سازگاری کامل دارد. 

  • نام قطعه : سوکت MicroSD MEM2075
  • ابعاد قطعه : 16.44 در 15.6 میلی متر
  • ارتفاع : 1.27 میلی متر

Part Number: MicroSD MEM2075

Dimensions: 16.44 x 15.6mm

Description: Micro SD Memory Card Connector

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.


 

تبلیغات اسپانسر