این محصول شامل فایل شماتیک، فوت پرینت و نمای سه بعدی از خازن الکترولیتی CAPPRD500W80D1250H2000-V می باشد. خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده و بیشترین میزان ذخیره برق را نسبت به خازن‌های دیگر دارد. این خازن ها با جا به جا بستن پایه هایشان جریان زیادی را به خود وارد کرده و منفجر می شوند. تعریف دیگری که می توان برای خازن های الکترولیتی کرد، این است که این خازن ها از نوع پلاریزه می باشند. یعنی خازن دارای یک قطب مثبت و یک قطب منفی دائمی بوده و بر خلاف خازن های نوع دیگر، نمی توان جای این دو قطب را با هم عوض نمود. به همین دلیل هم از لحاظ الکتریکی نمی توان خازن های الکترولیتی را در یک مدار معکوس بست. کتابخانه محصول کاملا استاندارد بوده و با نرم افزار آلتیوم دیزاینر سازگاری کامل دارد.

 Electrolytic Capacitors

 

  • نام قطعه : خازن الکترولیتی CAPPRD500W80D1250H2000-V
  • فاصله پایه ها : 5 میلی متر
  • قطر پایه ها : 0.8 میلی متر
  • قطر بدنه : 12.5 میلی متر
  • ارتفاع : 20 میلی متر

Part Number: CAPPRD500W80D1250H2000-V

 Package Size: 500W80D1250H2000 Vertical

Description: Electrolytic Capacitor

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.


 

تبلیغات اسپانسر

[pswp_products category_ids="256" limit="4" limit_mobile="4" order_by="date_add" order_way="desc"]