موتورهای DC، تجهیزات بسیار پرکاربردی در صتعت الکترونیک و رباتیک هستند و در گشتاورهای گوناگونی عرضه می‌شوند که با توجه به ابعاد، ولتاژ جریان نامی موتور تغییر می‌کنند. از آنجا که در صنعت رباتیک نیاز داریم موتورها را بر روی PCB نصب کنیم و در راستای اهداف تیم 3Dfootprint، فوت پرینت این ماژول را تقدیم شما می‌کنیم.

نام قطعه : موتور 132x42mm با گیربوکس

نمای : موتور 132x42mm با گیربوکس

  • نام قطعه : موتور 132x42mm با گیربوکس
  • ابعاد قطعه : 42x42mm
  • ارتفاع : 132mm
  • توضیحات: مشابهات موتور گیربکس ZGA42

Part Number : Motor_132x42mm_With_GearBox

 Package Size : 42x42mm

Description: ZGA42_DC_Motor

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.


 

تبلیغات اسپانسر

[pswp_products category_ids="256" limit="4" limit_mobile="4" order_by="date_add" order_way="desc"]