این محصول شامل فایل شماتیک، فوت پرینت و نمای سه بعدی از خازن تانتالیوم CAPMP3216X18N می باشد. جهت ولتاژ اعمال شده در این خازن ها بسیار مهم است.
توجه داشته باشید که در این خازن ها خط مشخص شده در یک سمت خازن مشخص کننده پایه مثبت است. کتابخانه محصول کاملا استاندارد بوده و با نرم افزار آلتیوم دیزاینر سازگاری کامل دارد. 

   تانتال

  • نام قطعه : خازن تانتالیوم CAPMP3216X18N
  • ابعاد بدنه : 3.2 در 1.6 میلی متر
  • ارتفاع : 1.8 میلی متر
  • پکیج : A
  • خصوصیات : ابعاد کوچک، جریان نشتی کمتر، عمر کارکرد طولانی و …

Part Number: CAPMP3216X18N

 Package Size: Case A

Description: Tantalum Electrolytic Capacitor

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.


 

تبلیغات اسپانسر

Array